E-NEF

Sistemul de telegestiune consumuri energie e-Nef este un sistem de telecitire a contorilor monitorizați, de stocare a mărimilor măsurate într-o bază de date, de generare automată sau manuală a rapoartelor referitoare la aceste mărimi pe anumite perioade de timp și de fundamentare precisă a previzionatelor de consum corelate cu nivelul și structura activităților.

Access Demo

Dashboard

Multiple dashboard-uri permit utilizatorilor să combine mai multe rapoarte într-o singură vizualizare furnizând informațiile relevante activității lor.
Fiecare utilizator poate personaliza diferite dashboard-uri pentru a include grafice și analize de orice fel, precum: dashboard de consumuri, dashbord financiar / pe costuri, dashboard managerial etc.

Detalii

Alarme si notificari

Modulul nostru de alarme vă permite să configurați alarmele pentru a fi automat notificat cu privire la anomaliile de consum emergetic sesizate. Sistemul de monitorizare consumuri energetice este conceput pentru a maximiza procesul de luare a deciziilor corecte mai rapid.

Se pot seta limite pentru parametri de consum sau furnizare, la depășirea acestora fiind generate în mod automat alarme, ce pot fi transmise atât local (pe ecranul aplicației), cât și la distanță (prin e-mail sau SMS). De asemenea, se urmărește automat încadrarea în bugetele alocate pentru consum energetic sau utilități și se transmit alarme la depășirea unor praguri programabile.

Detalii

PERSONALIZARE
E-NEF

Sistemul de telegestiune a consumurilor energetice E-NEF este dezvoltat integral de către Departamentul de Cercetare-Dezvoltare al companiei Quartz Matrix. În acest sens aplicația poate fi personalizată pe specificațiile identificate la sediul clientului și în conformitate cu nevoile și așteptările acestuia.

Contacteaza-ne!

Utilizând sistemul e-Nef obțineți eficiență energetică operațională prin monitorizarea consumurilor, urmărind încadrări în bugetele de consum alocate și identificarea rapidă a zonelor care au consumuri crescute. Sistemul e-Nef este instrument esențial pentru asigurarea unui management energetic de performanță și implementarea standardului ISO 50001:2011.

Energie electrică

Gaz natural

Abur și energie termică

Apă

Aer comprimat

Agenți termici răcire / încălzire

Colaborare Delphi Diesel

DELPHI DIESEL România SRL a colaborat cu QUARTZ MATRIX SRL în implementarea sistemului de management energetic pentru monitorizare consumatori industriali și instalații de aer comprimat. Dorim să confirmăm calitatea muncii și competența profesională a specialiștilor Quartz Matrix care au ….
Citiți mai departe
(Sebastian RUSU, Facility Manager, Delphi Diesel Systems România)”

Tehnic

 • Curba de sarcină
 • Evoluție parametri
 • Regimuri tranzitorii
 • Schemă electrică monofilară

Managerial

 • Eficiență energetică
 • Structură de consum
 • Previzionare consum
 • Evaluare eficiență energetică

Comercial

 • Consumuri pe centre de cost
 • Loturi de produse
 • Evidențiați costurile necesare operării

Monitorizarea cu sistemul E-NEF poate fi realizată pentru

 • Recuperați investițiile în mai puțin de 6 luni pentru energie electrică și abur și aproximativ 1 an pentru gaz natural si aer comprimat
 • Eliminați penalitățile plătite din cauza depășirii limitelor în vârf de sarcină
 • Monitorizați în timp real sistemul de consum și distribuție pentru energie și utilități
 • Puteți selecta tipul optim de contract și furnizorul prin generarea previzionatelor de consum – cumpărarea energiei în cele mai avantajoase condiții
 • Evaluați eficiența energetică a tehnologiilor existente și viitoate și a măsurilor de reducere a consumurilor și intensitate energetică
 • Determinați exact eficiența energetică a locațiilor sau zonelor de producție
 • Puteți genera predicții de consum sau evoluție parametrii pe baza analizei automate a seriilor istorice a parametrului urmărit
 • Aveți posibilitatea de a selecta tehnologiile de reducere a amprentei consumului de CO2
 • Urmăriți și înregistrați efectele de mediu corelate cu nivelul consumurilor utilităților (ape uzate, noxe, pulberi, gaze CO, CO2, N2O So2)
 • Evidențiați consumurile necesare operării și cele reziduale
 • Accesibil din orice locație, prin internet, sub forma unor pagini web dinamice, de către utilizatori autorizați și autentificați
 • Configurat în funcție de tipul sau profilul utilizatorului stabilit împreună cu clientul
 • Generează automat rapoarte le intervale programabile
 • Extins în funcție de numărul de puncte de măsură dorite de client sau identificate în fabrică în urma auditului realizat
 • Permite organizarea punctelor de măsură în orice configurație: pe centre de cost, zone de producție etc.
 • Integrează o multitudine de tipuri de contori, de la diferiți producători
 • Citește parametrii de consum și parametrii tehnici de furnizare pentru energie electrică, aer comprimat și utilități
 • Transmite periodic la intervale programabile, seturile de parametri prin intermediul unei rețele digitale de comunicații ce poate fi de tip fir (Ethernet, RS485), fibră optică, wireless, sau mobile (GPRS)
 • Generează automat alarme personalizate, la depășirea parametrilor de consum sau furnizare, pe care aplicația le transmite prin e-mail si/sau SMS
 • Generează automat sau manual seturi extinse de rapoarte, în format tabelar și grafic, pentru puncte sau grupe de consum, pe intervale de timp. Rapoartele pot fi personalizate de utilizator și vizualizate on-line sau exportate
 • Trimite automat, la intervale programabile, rapoartele prin email
 • Oferă posibilitatea analizei datelor prin corelare cu surse externe de date (parametri de climă, volume de producție, consumuri de materiale etc)
 • Prezintă modul de afișare schemă electrică monofilară interactivă, cu afișarea ultimei valori măsurate în punctul de contorizare, pentru identificarea rapidă a zonelor cu valori atipice ale parametrilor și izolare sau identificare zonă cu probleme

Solicitați o prezentare customizată pe specificul de activitate al companiei.

Verificați dacă aplicaţia corespunde necesităţilor dumneavoastră.