Raportare

Facilitează completarea Declarației de Consum si Chestionarului de analiza energetică ce trebuie transmisă către ANRE
Asigură condițiile pentru un management energetic de calitate în contextul dat de Legea 121/2014 privind eficiența energetică
Asigură condiția de bază pentru implementarea standardului ISO 50001:2011
Contacteaza-ne!

Rezolvarea problemelor de calitate a energiei electrice

reprezintă un proces complex care impune evaluarea calității energiei furnizate de distribuitorii prin monitorizarea parametrilor esențiali.

Modulul de raportare oferă posibilitatea:

 • Setării mărimilor şi perioadei pentru raport, formei de prezentare şi de tipărire
 • Generării automate de rapoarte la intervale programabile care să se trimită recurent către anumiți utilizatori
 • Configurării rapoartelor pe profile de utilizatori
 • Vizualizării tabelare și grafice a rapoartelor
 • Exportului (excel, csv, pdf.)

Modulul de raportare consumuri energetice facilitează:

– Identificarea si diminuarea pierderilor și minimizarea utilizării ineficiente a energiei;

– Dimensionarea corespunzătoare a echipamentelor/cablurilor de alimentare și verificarea funcționării în parametrii optimi;

– Determinarea consumului existent de energie și stabilirea consumului previzionat (zilnic, săptămânal, lunar etc.);

– Echilibrarea fazelor pentru a evita circulația curentului pe nul;

– Încadrarea cosumurilor în limitele contractuale stabilite cu furnizorii de energie;

– Monitorizarea calității parametrilor de energie furnizate de distribuitori;

– Achiziționarea echipamentelor noi prin dimensionarea corecta a acestora;

– Identificarea echipamentelor ce necesită compensarea energiei reactive sau dimensionarea capacității de compensare a energiei reactive;

– Obținerea informațiilor necesare pentru calculul rezervei de putere sau redimensionarea echipamentelor de protecție la extinderea sau adăugarea de consumatori noi;

– Divizarea consumului intern de energie pe centre de cost, linii de producție, grupuri de interes etc., cât și administrarea costurilor aferente fiecărei etape de producție;

– Vizualizarea evoluției consumului de energie în raport cu schimbările aduse la nivel de companie (comparație consum actual cu cel anterior);

Solicita o prezentare customizata pe specificul tau de activitate

Verifică dacă aplicaţia corespunde necesităţilor tale.

Tipuri de rapoarte.

Utilizând sistemul e-Net obțineți eficiență energetică operațională prin monitorizarea consumurilor energetice, urmărirea încadrării în bugetele de consum alocate și identificarea rapidă a zonelor care au consumuri crescute.

Obțineți eficiență energetică operațională
 • Raport consum energie activă pe interval de timp
 • Raport consum energie/putere activă ziua selectată
 • Raport diferiti parametri de energie
 • Raport consum previzionat
 • Raport valori minime-maxime
 • Raport erori comunicație
 • Rapoarte personalizate
 • Raport costuri