Sistem livrat la cheie

HARDWARE

Sistemul E-Nef pentru telecitire și management energetic combină hardware, software și servicii împreună cu expertiza noastră în domeniul energiei pentru a proiecta soluții eficiente care reduc costurile de operare pentru clienți.

Afla mai mult!
romaero-quartz-matrix-enef
neptun-quartz-matrix-logo

Componentele sistemului:

Echipamente de măsură / Comunicație / Aplicație software

Sistemul este format din trei componente: software, echipamente de măsură, comunicație și se realizează prin dotarea cu echipamente de contorizare, monitorizare și control prevăzute cu interfețe de comunicație a datelor, conectate la o consolă e-Nef de management și dispecerizare prin care coordonatorul programului de management energetic (Managerul energetic) realizează strategia companiei privind gestiunea resurselor energetice alocate.

Arhitectura sistemului e-Nef este:

Securizată:

Folosește atât autentificările sistemului de operare, cât și cele proprii, cu opțiune de semnătură electronică și o bază de date industrială, ce poate fi doar citită. Protecție privind pierderea datelor măsurate (24/7) prin realizarea de back-up la intervale regulate de timp.

Scalabilă:

Numărul de clienți sau de mărimi achiziționate poate fi ales în funcție de necesități și mărit ulterior.

Deschisă:

Complet independentă de partea hardware, indiferent de producător, putându-se conecta la un număr foarte mare de echipamente, datorită driverelor încorporate, dar și a protocoalelor de comunicație standard incluse.

Realizarea practică a unui

sistem de monitorizare

Un astfel de sistem reprezintă întotdeauna un caz particular, care trebuie să corespundă cerințelor efective ale fabricii de monitorizat. Pentru implementarea la beneficiar a aplicației de monitorizare consumuri energetice, se pornește de la un sistem de monitorizare “standard”, ce conține numeroase module de bază, hardware și software, și se realizează la fața locului echipamentul concret, specific fiecărui consumator de energie.

Inițial, sunt monitorizați un număr relativ redus de parametri de la utilajele cele mai important, sau care au consumul cel mai mare. Pe baza rezultatelor preliminare, se reproiectează modulele software pentru a corespunde cerințelor efective ale procesului monitorizat. De asemenea, se adaptează interfața grafică cu utilizatorul.

Sunt identificate problemele apărute, pentru a fi soluționate. Se extinde treptat rețeaua de senzori și traductoare și la alte utilaje sau secții de producție, cu modificările corespunzatoare.

Sistemul se dezvoltă în funcție de necesitățile concrete ale beneficiarului, atât cantitativ (se mărește numarul de intrări, pentru a putea supraveghea toate utilajele din întreprindere), cât și în privința funcționalității (de la un sistem cu funcții numai de monitorizare se poate face extinderea la un sistem complet de comandă și control).

e-nef

TIPURI DE SENZORI

Citirea consumului de energie electrică și a parametrilor tehnici de furnizare se realizează în mod automat, de la distanță, nemaifiind necesară deplasarea până la contoare. Opțional, se poate realiza și telecitirea valorilor parametrilor și consumurilor de energie termică, gaz natural, abur, apă etc. prin utilizarea de contoare inteligente, dotate cu interfață digitală de comunicație, sau prin intermediul adaptoarelor pentru contoare simple, cu ieșire tip impuls.

TIPURI DE MASINI CITITE

Nu există limitări din acest punct de vedere. Sistemul de contorizare nu ține cont de un anumit model de mașină. Monitorizarea se face invaziv, fără a necesita schimbări în configurația existentă a echipamentelor contorizate.

Integrăm o gamă variată de senzori, traductoare, PLC-uri, echipamente de proces de la diferiți producători.

Comunicații

Sistemul acceptă diverse tipuri de conexiuni, permițând crearea unei rețele cu elemente și protocoale diverse de măsură.
De la caz la caz, ne adaptăm nevoilor clientului. Putem folosi comunicația proprie a contorului TCP/IP sau RTU, împreună cu anumiți convetori de semnal, sau gateway-uri pentru o centralizare a datelor cât mai eficientă. Comunicația între dispozitivul de măsurare și serverul de bază de date reprezintă coloana vertebrală a sistemului de telecitire și management energetic. Elemente de preluare date de la senzori prin metode indirecte (Ei-xxx) folosite pe echipamente industriale care nu au prevazute interfețe de comunicații/conectare. Colectarea datelor din proces prin metode indirecte este invazivă, fiind necesară montarea de senzori pe utilaje.
Elemente de preluare date prin metode directe (Ed-xxx) folosite pe echipamente industriale prevăzute cu interfețe deschise de comunicații/conectare.

Frecvența de citire

Frecvența citirilor este corelată cu parametrii dinamici ai procesului monitorizat şi cu caracteristicile formei de energie utilizată. Sistemul de monitorizare este capabil să monitorizeze câteva sute sau mii de mărimi analogice electrice și neelectrice și asigură performanța de citire a parametrilor energetici la interval de maxim o secundă și citirea parametrilor de stare ai procesului la maxim 5 secunde.

Solicitați o prezentare customizată pe specificul de activitate al companiei.

Verificați dacă aplicaţia corespunde necesităţilor dumneavoastră.