Peste 25 de ani de experiență în implementarea de soluții software de business.

Sistemul e-Net este o soluție dedicată consumatorilor industriali, având ca scop monitorizarea în timp real a consumurilor de: energie electrică, gaz natural, aer comprimat, apă, abur și energie termică, precum și alți agenți termici de răcire sau încălzire. Utilizând sistemul e-Net, obțineți eficiență energetică operațională prin urmărirea încadrării în bugetele de consum alocate și identificarea rapidă a zonelor care au consumuri crescute.

Audit

Identificăm on-site necesitatea clientului.

Consultanții Quartz Matrix fac o vizită la sediul clientului în scopul identificării cerințelor reale ale clientului și pentru a seta nivelul de așteptare al acestuia.

Aceste activități preliminare au scopul de a identifica cerințele care trebuie îndeplinite în vederea implementării cu succes a Managementului Energetic în cadrul structurii și culturii companiei.

Auditul preliminar al sistemului energetic al companiei :

• Imagine exactă a fluxurilor energetice.
• Stabilirea nodurilor de monitorizare a consumurilor energetice.
• Extragerea datelor necesare fundamentării strategiei şi programelor de reducere a consumurilor energetice.

Proiectare

Întocmim proiectul de execuție. Echipa de proiectare Quartz Matrix întocmește proiectul pe baza WBS, GANT, antecalcul, schiță, proceduri, trasee și utilaje.

Execuție lucrări

Echipa de implementare Quartz Matrix instalează sistemul contractat (cablare, montaj echipamente, conexiuni, software, PIF, test).

Instruire personal

Un specialist Quartz Matrix va realiza un training persoanei responsabile din partea beneficiarului, persoanelor care vor interacționa cu sistemul sau altor persoane interesate privind: utilizarea sistemului, extragerea rapoartelor, intretinerea minimala, precum si alte proceduri.

Mentenanță

și suport tehnic

Echipa noastră de tehnicieni certificați este prezentă 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru a asigura cele mai bune servicii pentru rezolvarea incidentelor, asistență și suport tehnic de nivelul 1.

Servicii complete de întreținere și mentenanță pentru echipamente și sistem de monitorizare consumuri, contracte personalizate de service.

o Disponibilitate 24/7
o Servicii multibrand
o Intervenție promptă în toată țara

Servicii la sediul clientului (on-site)

Beneficiați de intervenții rapide la sediul companiei pentru solicitarile care nu pot fi rezolvate de la distanță, astfel încât întreruperile de activitate să fie reduse la minimum, iar productivitatea angajaților să nu fie afectată.

Punere în funcțiune

Livrabile către client (sistem/instalație e-Net etc., proiect final/planuri reale, manuale utilizare, program de mentetanță etc.)

Se verifică performanțele implementării sistemului de monitorizare consumuri e-Nef. Se evaluează în această fază modul și gradul în care au fost atinse țintele stabilite.

Management proiect

Pentru a ne asigura că proiectele pe care le implementăm pentru clienții noștri se desfășoară în termenele agreate și în conformitate cu obiectivele stabilite, realizăm lucrările conform principiilor managementului de proiect. Astfel, alocăm fiecărei lucrări un manager de proiect a cărui responsabilitate principală este implementarea cu succes a proiectului.
De ce alocăm un manager de proiect fiecărei lucrări?
Principalul nostru obiectiv în realizarea proiectelor la client este livrarea unei lucrări de calitate înaltă care să corespundă în totalitate așteptărilor clientului și să fie funcțională 100% în momentul finalizării acesteia.
Managerul de proiect:
• definește împreună cu clientul scopul, obiectivele și activitățile proiectului;
• asigură încadrarea în termenele de execuție printr-o colaborare strânsă cu toate departamentele implicate în proiect: proiectare și arhitectură de soluții, implementare, logistică și achiziții;
• informează constant clientul despre stadiul proiectului;
• definește și controlează riscurile care pot să apară în timpul proiectului;
• comunică constant cu clientul și cu echipa responsabilă de lucrare;
• monitorizează și controlează activitățile proiectului;
• gestionează bugetul proiectului, optimizează cantitățile de materiale utilizate;
• reduce timpul de implementare.

Personalizare sistem monitorizare consumuri energetice

Aplicația e-Nef este dezvoltată integral de către Departamentul de Cercetare-Dezvoltare al companiei Quartz Matrix, astfel aplicația poate fi personalizată pe specificațiile identificate la sediul clientului în conformitate cu nevoile și așteptările acestuia.

  • Administrarea aplicației
  • Configurare rapoarte specifice
  • Customizări aplicație
  • Dezvoltări suplimentare
Specialiștii noștri vă ajută să evaluaţi soluţia mai uşor, prin prezentarea acesteia, realizarea unei analize de risc şi prin realizarea unui proiect pilot pentru analizarea cerinţelor şi validarea funcţionalităţilor soluţiei de telegestiune consumuri energetice, la finalul pilotului putându-se lua decizia de a continua sau nu implementarea aplicaţiei.

Contactați-ne și stați de vorbă cu unul dintre specialiștii noștri